HR Communicatie

“Nu ik inzicht heb in de drijfveren van mijn medewerkers begrijp ik hoe ik ze moet benaderen in dit proces”.

Wat

Vrijwel alle  organisaties worden geconfronteerd met veranderingen: reorganisaties, fusies,  afslankingen, enz. Deze veranderingen hebben dikwijls grote gevolgen voor de medewerkers, de leidinggevenden.

Naar ons idee spelen HR professionals en communicatieprofessionals vaak een cruciale rol bij organisatieveranderingen. Zij adviseren het management over alle zaken met betrekking tot het personeelsbeleid. Uit ervaring blijkt dat het lastig is om iedereen ‘mee te nemen’ in de verandering. Hoe kun je de medewerkers binden en boeien?

Communicatie is hierbij een instrument dat op zorgvuldige en strategische wijze ingezet moet worden door en voor alle belanghebbenden. Uit diverse onderzoeken is gebleken dan minstens 70% van alle organisatieveranderingen mislukken vanwege de niet- effectieve communicatie…

Werkwijze

Wij kunnen u als HR professional professionele ondersteuning bieden bij projecten waarbij het draait om organisatiecommunicatie. Uw actieve participatie is daarbij essentieel, want voor ons bevindt u zich in een actief ´leertraject’ waarin de ontwikkeling  van uw organisatie centraal staat. Na een intake bepalen we samen met u welk vervolgtraject nodig is.

Doelgroep

HR professionals, communicatieprofessionals (niveau B en C).